دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭MA.SP

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
تأثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل چیا بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر (1399) / برازنده ، یاسمن، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرین TRX و مصرف مکمل پروتئین وی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران تمرین کرده (1399) / رفیعی ، زهره، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس با و بدون مصرف سبوس برنج بر برخی شاخص های آنتی اکسیدانی و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو (1399) / خطیب زاده ، مرضیه، نویسنده
تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس همراه با مصرف سبوس برنج بر میزان آنزیم های ALT و AST و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو (1399) / قلی نژاد ، الهه، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرینات TRX به همراه مصرف زیره سیاه برترکیب بدنی ونیمرخ لیپیدی وشاخص های التهابی زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن (1398) / کاغذگر ، زهرا، نویسنده
تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی (1399) / کرمی مقدم ، حمید، نویسنده
شش هفته تمرین سی ایکس و مصرف چایی سبز بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان جوان (1399) / صفری ، مینا، نویسنده
مقایسه اثر شش هفته تمرینات فانکشنال و پلیومتریک و مصرف مکمل بتاآلانین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی، قدرت، و تعادل تکواندوکاران جوان (1399) / رمضانی ، وحید، نویسنده

کاربران آنلاین :17