دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بابک عظیمی ثانوی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
ارائه مدل رفتار مشتری بر اساس اصول طراحی ارگونومی محیط بر میزان افزایش فروش در فروشگاه های ورزشی (1397) / صالحی ، فرید، نویسنده
ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان لیگ برتر فوتبال نسبت به بازاریابی (1398) / وزیری ، مهدی، نویسنده
بررسی اثر بازاریابی تجربی رویداد بر رفتار مصرفی دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد درون مدرسه ای (1397) / شاه تقی ، فریبا، نویسنده
بررسی ارتباط بین تبلیغات ویروسی با جذب مشتریان در باشگاههای والیبال مشهد (1398) / حصاری ، اکرم، نویسنده
بررسی بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان به برند باشگاه‌های ورزشی مشهد (1398) / زارعی ، سعید، نویسنده
بررسی تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد تجاری مدارس فوتبال شهر مشهد (1399) / دارابی ، پوریا، نویسنده
بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی با نقش میانجی هوش منطقی در مربیان اسکیت ایران (1397) / عجم خراسانی ، محمد، نویسنده
بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف کننده در مجموعه های آبی شهر مشهد (1398) / لنگران طرقبه ، مریم، نویسنده
بررسی رابطه تبلیغات و آگاهی برند با انتخاب و ترجیح برند مشتریان باشگاههای ورزشی شهر مشهد (1399) / چرمگی عمرانی ، جواد، نویسنده
بررسی راه های جذب حامیان مالی برای رویدادهای ورزشی دانش آموزی در خراسان رضوی (1397) / نوشه ، علیرضا، نویسنده
بررسی و شناسایی عوامل موثر در بازاریابی گردشگری ورزشی در مشهد (1397) / کریمی ، رمضان، نویسنده
بررسی نقش ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی بر اعتماد و قصد خرید مشتریان (1398) / سپهری صادقیان ، بهروز، نویسنده
بررسی نقش انگیزه ها و عوامل موثر بر انگیزه حضور تماشاگران مسابقات والیبال مشهد (1398) / حقیقی ، ابراهیم، نویسنده
بررسی نقش بازاریابی درونی بر رضایت مشتریان مجموعه های ورزشی و تفریحی بانوان استان خراسان رضوی (1399) / حسین زاده ، منصوره، نویسنده
بررسی نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی در اساتید تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ودانشگاه آزاد اسلامی فریمان (1397) / رجوعی فریمانی ، رضا، نویسنده

کاربران آنلاین :8