دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود


آموزش برنامه نویسی کامپیوتر (کتب آموزشی کامپیوتر موجود در رده *QA76)

منابع الکترونیکی:کتاب : 6

پایان نامه ارشد : 717

پایان نامه الکترونیکی(cd) : 319

پایان‌نامه : 821

کتاب الکترونیکی فارسی : 54

کتاب الکترونیکی لاتین : 2631

کتاب فارسی : 10098

کتاب لاتین : 971

کتاب مرجع : 1


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :16