دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
آسیب‌شناسی روانی بر اساس طبقه‌بندی DSM - IV - TR (1389) / آزاد ، حسین (1316 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزاد ، حسین (1316 -)، نویسنده
عنوان :آسیب‌شناسی روانی بر اساس طبقه‌بندی DSM - IV - TR
تکرار نام مولف :تالیف حسین آزاد
ویرایش :ویراست 2
ناشر:تهران : بعثت
سال نشر :1389
صفحه شمار:
ویژگی :مصور
شابک/شاپا978-6-00-511642-7
قیمت :14000تومان
رده‌بندی کنگره :RC454 ‭/آ4آ5 1389

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی(ویژه آزمون نظارت) (1395) / آهنگر ، زهرا (1366 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآهنگر ، زهرا (1366 -)، نویسنده
عنوان :طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی(ویژه آزمون نظارت)
تکرار نام مولف :مولف زهرا آهنگر
ناشر:تهران : موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
سال نشر :1395
فروست :مجموعه کتاب‌های آزمون نظام مهندسی (نظارت)
صفحه شمار:268ص
ویژگی :مصور (بخشی رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-750342-3
قیمت :32000تومان ریال
رده‌بندی کنگره :TA684 ‭/آ85ط4 1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت برگزاری مسابقات، رویدادها و اردوهای ورزشی (1391) / خدایاری ، عباس (1353 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخدایاری ، عباس (1353 -)، نویسنده
عنوان :مدیریت برگزاری مسابقات، رویدادها و اردوهای ورزشی
تکرار نام مولف :عباس خدایاری، رضا خورشیدی، کیوان مشیریویراستار علمی حمید قاسمی
ناشر:تهران : انتشارات حتمی
سال نشر :1391
صفحه شمار:112 ص
ویژگی :مصور (رنگی)، جدول
شابک/شاپا978-6-00-575187-1
رده‌بندی کنگره :GV713 ‭/خ4م4 1391

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاربخ روانشناسی نوین (1395) / شولتس ، دوآن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشولتس ، دوآن، نویسنده
عنوان :تاربخ روانشناسی نوین
تکرار نام مولف :تالیف دوان پی‌. شولتز، سیدنی‌الن شولتزترجمه علی‌اکبر سیف‌... [و دیگران‌]
ناشر:تهران : دوران
سال نشر :1395
صفحه شمار:627 ص
ویژگی :مصور، عکس
شابک/شاپا978-964-622-139-0
قیمت :320000ریال
رده‌بندی کنگره :BF95 ‭/ش9ت2 1382

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شخصیت سالم از دیدگاه روان‌شناسی انسان‌گرا (1395) / جورارد ، سیدنی ام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجورارد ، سیدنی ام، نویسنده
عنوان :شخصیت سالم از دیدگاه روان‌شناسی انسان‌گرا
تکرار نام مولف :تالیف سیدنی‌م. جوراردترجمه فرهاد منصف
ناشر:تهران : کتاب ارجمند
سال نشر :1395
ناشر دیگر :ارجمند
فروست :کتاب ارجمند ؛ 1079
صفحه شمار:352 ص
ویژگی :مصور
شابک/شاپا978-6-00-200531-1
قیمت :220000 ریال
رده‌بندی کنگره :BF698 ‭/ج9ش3041 1395

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

من بد نیستم، من فقط عصبی هستم! (1396) / شپیرو ، لارنس ای (1948 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشپیرو ، لارنس ای (1948 - م)، نویسنده
عنوان :من بد نیستم، من فقط عصبی هستم! : کتاب خودیاری برای کمک به کنترل خشم کودکان
تکرار نام مولف :تالیف لارنس ای. شاپیرو،زاک پلتاهلر،آنا اف گرینوالدترجمه اعظم فاضلی
ناشر:تهران : کتاب ارجمند
سال نشر :1396
ناشر دیگر :ارجمند
صفحه شمار:152ص
ویژگی :مصور
شابک/شاپا978-6-00-200624-0
قیمت :130000 ریال
رده‌بندی کنگره :BF723 ‭/خ5ش2 1396

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

روانشناسی فیزیولوژیک (1392) / خداپناهی ، محمدکریم (1323 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخداپناهی ، محمدکریم (1323 -)، نویسنده
عنوان :روانشناسی فیزیولوژیک
تکرار نام مولف :محمدکریم خداپناهی
ویرایش :[ویراست 3]
ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
سال نشر :1392
فروست :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ؛ 486
صفحه شمار:دوازده‌، 432 ص
ویژگی :مصور (بخشی رنگی‌)، جدول٬ نمودار
شابک/شاپا978-964-530-598-5
قیمت :95000 ریال
رده‌بندی کنگره :QP360 ‭/خ4ر9 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سیر فلسفه در جهان اسلام (٬ 1388) / فخری ، ماجد (1923 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفخری ، ماجد (1923 - م)، نویسنده
عنوان :سیر فلسفه در جهان اسلام
تکرار نام مولف :تالیف ماجد فخریمترجمان مرتضی اسعدی....[ودیگران] ترجمه فارسی زیر نظر نصراله پورجوادی ویراستار محمدسعید حنایی‌کاشانی
ناشر:تهران : مرکز نشر دانشگاهی
سال نشر :٬ 1388
فروست :مرکز نشر دانشگاهی ؛ 663
صفحه شمار:پنج٬ 437 ص
شابک/شاپا978-964-01-0663-1
قیمت :97000 ریال
رده‌بندی کنگره :BBR17 ‭/ف3س9 1388

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقاومت مصالح (1397) / جوزدانی ، احمد (1365-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجوزدانی ، احمد (1365-)، نویسنده
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :گروه مؤلفینناظر علمی نادر فنائی
ناشر:تهران : سیمای دانش
سال نشر :1397
ناشر دیگر :موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
فروست :سری عمران
صفحه شمار:668 ص
ویژگی :مصور، جدول
شابک/شاپا978-6-00-120046-5
قیمت :540000 ریال
رده‌بندی کنگره :LB2353 ‭/

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تانگ فو (1393) / هورن ، سام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههورن ، سام، نویسنده
عنوان :تانگ فو : روش برخورد با افراد دشوار
تکرار نام مولف :سم هورننفیسه معتکف
ناشر:تهران : درسا
سال نشر :1393
صفحه شمار:327 ص
ابعاد :14 × 21س‌م
شابک/شاپا978-964-610-476-1
قیمت :135000 ریال
رده‌بندی کنگره :BF637 ‭/د7ھ9 1393

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی