دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
شناسایی موانع جذب حامیان مالی در ورزش جودو استان خراسان رضوی (1398) / جعفرزاده مقدم ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجعفرزاده مقدم ، محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A SM ‭/17 98
عنوان :شناسایی موانع جذب حامیان مالی در ورزش جودو استان خراسان رضوی
تکرار نام مولف :نگارش : محمد جعفرزاده مقدم
سال نشر :1398
صفحه شمار:85ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی چالشهای موجود در آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در رستورانهای گردشگر پسند در شهر مشهد و حومه (1398) / عابدی ، مرجانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعابدی ، مرجانه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/10 98
عنوان :ارزیابی چالشهای موجود در آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در رستورانهای گردشگر پسند در شهر مشهد و حومه
تکرار نام مولف :نگارش : مرجانه عابدی
سال نشر :1398
صفحه شمار:115ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر سیستم‌های تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تعاملی و کیفیت وب‌سایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک ملت شهر مشهد (1398) / ملایجردی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهملایجردی ، محمدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A BM ‭/27 98
عنوان :بررسی تاثیر سیستم‌های تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تعاملی و کیفیت وب‌سایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک ملت شهر مشهد
تکرار نام مولف :نگارش : محمدرضا ملایجردی
سال نشر :1398
صفحه شمار:119ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش مدیریت شهری در بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد با محوریت مسائل اقتصادی(مطالعه موردی : بافت آبکوه) (1398) / زمردی ظریف ، حمید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزمردی ظریف ، حمید، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A UR ‭/53 98
عنوان :نقش مدیریت شهری در بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد با محوریت مسائل اقتصادی(مطالعه موردی : بافت آبکوه)
تکرار نام مولف :نگارش : حمید زمردی ظریف
سال نشر :1398
صفحه شمار:184ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تبلیغات دهان‌به‌دهان بر قصد خرید مجدد خدمات حمل‌ونقل آنلاین (مورد مطالعه: مشتریان شرکت اسنپ در شهرستان مشهد) (1398) / خدابخشیان ، جواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخدابخشیان ، جواد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A BM ‭/25 98
عنوان :بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تبلیغات دهان‌به‌دهان بر قصد خرید مجدد خدمات حمل‌ونقل آنلاین (مورد مطالعه: مشتریان شرکت اسنپ در شهرستان مشهد)
تکرار نام مولف :نگارش: جواد خدابخشیان
سال نشر :1398
صفحه شمار:132ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتری و رفتار شهروندی برند مشتری با نقش تعدیل گر آگاهی مشتری (1398) / فاطمی سالانقوچ ، لیلا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفاطمی سالانقوچ ، لیلا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A BM ‭/24 98
عنوان :اثر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتری و رفتار شهروندی برند مشتری با نقش تعدیل گر آگاهی مشتری
تکرار نام مولف :نگارش: لیلا فاطمی سالانقوچ
سال نشر :1398
صفحه شمار:89ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی نقش اکوتوریسم ییلاقات طرقبه بر رونق صنعت هتلداری در شهرستان بینالود (1398) / صالحی ، مرجان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصالحی ، مرجان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/10 98
عنوان :ارزیابی نقش اکوتوریسم ییلاقات طرقبه بر رونق صنعت هتلداری در شهرستان بینالود
تکرار نام مولف :نگارش: مرجان صالحی
سال نشر :1398
صفحه شمار:87ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی برتوسعه گردشگری روستایی شهرستان طرقبه شاندیز نمونه موردی روستای نوچاه،ازغد و گلستان (1398) / هما ، طاهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههما ، طاهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/9 98
عنوان :بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی برتوسعه گردشگری روستایی شهرستان طرقبه شاندیز نمونه موردی روستای نوچاه،ازغد و گلستان
تکرار نام مولف :نگارش: طاهره هما
سال نشر :1398
صفحه شمار:113ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تأثیر کیفیت عملکرد خدمات و ساختار سازمانی بر رضایتمندی میهمانان هتلهای پنج ستاره شهر مشهد (1398) / هاشمی ، تکتم سادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههاشمی ، تکتم سادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/8 98
عنوان :بررسی تأثیر کیفیت عملکرد خدمات و ساختار سازمانی بر رضایتمندی میهمانان هتلهای پنج ستاره شهر مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: تکتم سادات هاشمی
سال نشر :1398
صفحه شمار:114ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر اکوتوریسم بر توسعه اشتغال روستاهای هدف گردشگری. مطالعه موردی: شهرستان بینالود (1398) / رفیع زاده ، شهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرفیع زاده ، شهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/7 98
عنوان :بررسی تاثیر اکوتوریسم بر توسعه اشتغال روستاهای هدف گردشگری. مطالعه موردی: شهرستان بینالود
تکرار نام مولف :نگارش: شهره رفیع زاده
سال نشر :1398
صفحه شمار:85ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :10