دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
ارزیابی رابطه سرمایه فکری با بازده سهام از طریق کیفیت گزارشگری(مطالعه موردی:بانک ها و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر) (1396) / قدیم خانی ، حجت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقدیم خانی ، حجت، نویسنده
عنوان :ارزیابی رابطه سرمایه فکری با بازده سهام از طریق کیفیت گزارشگری(مطالعه موردی:بانک ها و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر)
تکرار نام مولف :پژوهشگر:حجت قدیم خانی
سال نشر :1396
صفحه شمار:93ص
رده‌بندی کنگره :‭M.A BM ‭/4 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دانشکده معماری (1396) / مرادقلی ، مجتبی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرادقلی ، مجتبی، نویسنده
عنوان :دانشکده معماری
تکرار نام مولف :پزوهشگر:مجتبی مرادقلی
سال نشر :1396
رده‌بندی کنگره :AR ‭/218 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجتمع خدماتی رفایی و استراحتگاه بین راهی (1396) / شکیبا ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکیبا ، رضا، نویسنده
عنوان :مجتمع خدماتی رفایی و استراحتگاه بین راهی
تکرار نام مولف :پژوهشگر: رضا شکیبا
سال نشر :1396
صفحه شمار:64ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/217 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار (1396) / سویزی ، الهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسویزی ، الهه، نویسنده
عنوان :مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار
تکرار نام مولف :پژوهشگر:الهه سویزی
سال نشر :1396
صفحه شمار:63ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/216 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آکواریم شهری (1396) / حکمتی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحکمتی ، فاطمه، نویسنده
عنوان :آکواریم شهری
تکرار نام مولف :پزوهشگر:فاطمه حکمتی
سال نشر :1396
صفحه شمار:124ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/215 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اسلامی (1396) / حبیبی خراسانی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحبیبی خراسانی ، علی، نویسنده
عنوان :طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اسلامی
تکرار نام مولف :پژوهشگر:علی حبیبی خراسانی
سال نشر :1396
رده‌بندی کنگره :AR ‭/214 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجتمع مسکونی 140 واحدی(بارویکرد تعاملات اجتماعی) (1396) / صدیقی ، آرمین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصدیقی ، آرمین، نویسنده
عنوان :مجتمع مسکونی 140 واحدی(بارویکرد تعاملات اجتماعی)
تکرار نام مولف :پژوهشگر: آرمین صدیقی
سال نشر :1396
صفحه شمار:124ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/213 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تجاری _نمایشگاهی خودرو (1396) / یوسف پور ، ابوالفضل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیوسف پور ، ابوالفضل، نویسنده
عنوان :تجاری _نمایشگاهی خودرو
تکرار نام مولف :پژوهشگر: ابوالفضل یوسف پور
سال نشر :1396
صفحه شمار:136ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/212 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دانشگاه معماری (1396) / برهیده منش ، محمود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرهیده منش ، محمود، نویسنده
عنوان :دانشگاه معماری
تکرار نام مولف :پژوهشگر:محمود برهیده منش
سال نشر :1396
صفحه شمار:136ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/211 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی شهر دوستدار کودک (1396) / قلعه نوی ، نفیسه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقلعه نوی ، نفیسه، نویسنده
عنوان :طراحی شهر دوستدار کودک
تکرار نام مولف :پژوهشگر: نفیسه قلعه نوی
سال نشر :1396
صفحه شمار:81ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/210 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی