دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
تیم، سازمان و اثربخشی (1391) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
شماره بازیابی :HD66 ‭/د7ت9 1391
عنوان :تیم، سازمان و اثربخشی
تکرار نام مولف :حبیب‌اله دعائی ؛
ناشر:مشهد : نشر نما
سال نشر :1391
ناشر دیگر :جهان فردا
صفحه شمار:264 ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-217004-0
قیمت :75000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگی (1382) / دعایی ، حبیب‌الله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعایی ، حبیب‌الله، نویسنده
شماره بازیابی :HD37 ‭/ف2د7 1382
عنوان :تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگی
تکرار نام مولف :تالیف و ترجمه حبیب‌ا... دعایی ؛
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1382
صفحه شمار:255 ص
ویژگی :مصور، جدول
قیمت :17000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت بر اولویت‌ها (1389) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
شماره بازیابی :HD69 ‭/و7د7 1389
عنوان :مدیریت بر اولویت‌ها
تکرار نام مولف :حبیب‌اله دعائی، میثم دعائی ؛
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1389
فروست :انتشارات بیان هدایت نور ؛ ۲۶
صفحه شمار:199 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-8472-44-8
قیمت :35000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه مقالات مدیریت منابع انسانی (در بخش دولتی) (٬ 1390)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :JK765 ‭/م3 1390
عنوان :مجموعه مقالات مدیریت منابع انسانی (در بخش دولتی)
تکرار نام مولف :[ویراستار] استفن ای. کاندری ؛ ترجمه حبیب‌اله دعائی٬ محمدمهدی شاه‌بیگی
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :٬ 1390
صفحه شمار:400ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-964-8472-49-3
قیمت :100000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بازاریابی پایه (1391) / پرولت ، ویلیام دی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرولت ، ویلیام دی، نویسنده
شماره بازیابی :HF5415/13 ‭/پ4ب2 1391
عنوان :بازاریابی پایه : رویکردی جهانی- مدیریتی
تکرار نام مولف :تالیف ویلیام دی. پرولت - ای. جروم مک‌کارتی ؛ ترجمه حبیب‌الله دعایی ... [و دیگران]
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1391
صفحه شمار:600 ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-964-8472-50-9
قیمت :120000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحول سازمانی (پیشرفته) (1390) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
شماره بازیابی :HD58/8 ‭/د7ت3 1390
عنوان :تحول سازمانی (پیشرفته)
تکرار نام مولف :تالیف حبیب‌‌الله دعائی، الهام بهپور، نسترن قره‌باغی ؛
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1390
صفحه شمار:314 ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-8472-45-5
قیمت :60000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فروشندگی هوشمندانه (رازهای موفقیت در تجارت) (1389) / بوزان ، تونی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبوزان ، تونی، نویسنده
شماره بازیابی :‭HF5438/25 ‭/ب9 ف4
عنوان :فروشندگی هوشمندانه (رازهای موفقیت در تجارت)
تکرار نام مولف :تونی بوزان ؛ ریچارد اسراییل، مترجم:حبیب‌الله دعایی
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1389
صفحه شمار:243ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رهبری خلاق در سازمان (1389) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
شماره بازیابی :HD45 ‭/د7ر9 1389
عنوان :رهبری خلاق در سازمان
تکرار نام مولف :تالیف حبیب‌الله دعائی ، مجتبی کفاشان ؛
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1389
فروست :بیان هدایت نور ؛ ۲۴
صفحه شمار:130 ص
ویژگی :مصور، جدول
شابک/شاپا978-964-8472-41-7
قیمت :25000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مهارتهای مدیریتی (1384) / دعائی ، حبیب‌ا...، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعائی ، حبیب‌ا...، نویسنده
شماره بازیابی :HD37 ‭/د7م9
عنوان :مهارتهای مدیریتی
تکرار نام مولف :حبیب‌ا... دعائی‌، سعید مرتضوی ؛
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1384
صفحه شمار:ص 472
شابک/شاپا964-8472-09-4

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1395) / دعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدعایی ، حبیب‌الله (1329 -)، نویسنده
شماره بازیابی :HF5549/5 ‭/ن9د717 1395
عنوان :مدیریت منابع انسانی پیشرفته
تکرار نام مولف :حبیب‌اله دعائی ؛
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
سال نشر :1395
ناشر دیگر :موسسه آموزش عالی اسرار
فروست :موسسه آموزش عالی اسرار ؛ شماره ۱۱۲
صفحه شمار:688ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-8472-43-1
قیمت :350000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :7