دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش خلاقیت (1400) / طائی ، صدف، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطائی ، صدف، نویسنده
شماره بازیابی :AR ‭/363 1400
عنوان :طراحی مهد کودک با رویکرد افزایش خلاقیت
تکرار نام مولف :نگارش:صدف طائی
سال نشر :1400
صفحه شمار:168ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی کلینیک دندانپزشکی (1400) / طائی ، مروارید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطائی ، مروارید، نویسنده
شماره بازیابی :AR ‭/362 1400
عنوان :طراحی کلینیک دندانپزشکی
تکرار نام مولف :نگارش: مروارید طائی
سال نشر :1400
صفحه شمار:180ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی اثر اجتماعی کووید 19 بر گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (1400) / اسلام زاده میاندوآب ، منیره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسلام زاده میاندوآب ، منیره، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/50 1400
عنوان :ارزیابی اثر اجتماعی کووید 19 بر گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
تکرار نام مولف :نگارش :منیره اسلام زاده میاندوآب
سال نشر :1400
صفحه شمار:101ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی اثر کیفیت خدمات کتابخانه ها بر رضایتمندی و وفاداری مراجعان در کتابخانه های عمومی شهرداری مشهد (1400) / موسوی ، سید هاشم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی ، سید هاشم، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A BM ‭/84 1400
عنوان :بررسی اثر کیفیت خدمات کتابخانه ها بر رضایتمندی و وفاداری مراجعان در کتابخانه های عمومی شهرداری مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: سید هاشم موسوی
سال نشر :1400
صفحه شمار:81ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر گردشگران سلامت بر گردشگری پایدار در شهر مشهد (1398) / اسکویی نیا ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسکویی نیا ، زهرا، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/49 98
عنوان :بررسی تاثیر گردشگران سلامت بر گردشگری پایدار در شهر مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: زهرا اسکویی نیا
سال نشر :1398
صفحه شمار:202 ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه بین تلاش کارکنان و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1400) / الهی ، مهری، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالهی ، مهری، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/99 1400
عنوان :بررسی رابطه بین تلاش کارکنان و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :نگارش: مهری الهی
سال نشر :1400
صفحه شمار:121ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش پیاده راه های شهری در شکل گیری و توسعه تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان احمدآباد) (1400) / عظیمی کاخکی ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعظیمی کاخکی ، مهدی، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A LA ‭/5 1400
عنوان :نقش پیاده راه های شهری در شکل گیری و توسعه تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان احمدآباد)
تکرار نام مولف :نگارش: مهدی عظیمی کاخکی
سال نشر :1400
صفحه شمار:206ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش بام شهر(نظر‌گاه شهری) بعنوان یک برند شهری برنقشه شناختی از شهر (1400) / متقیان نسب ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمتقیان نسب ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A LA ‭/4 1400
عنوان :نقش بام شهر(نظر‌گاه شهری) بعنوان یک برند شهری برنقشه شناختی از شهر
تکرار نام مولف :نگارش:فاطمه متقیان نسب
سال نشر :1400
صفحه شمار:242ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی بازار میوه و خشکبار در شهر طرقبه در راستای خودکفایی (1400) / تقی پور فهندری ، غلامرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتقی پور فهندری ، غلامرضا، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A LA ‭/3 1400
عنوان :طراحی بازار میوه و خشکبار در شهر طرقبه در راستای خودکفایی
تکرار نام مولف :نگارش:غلامرضا تقی پور فهندری
سال نشر :1400
صفحه شمار:126ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی پردیس هنرهای نمایشی مشهد با رویکرد معماری تعامل‌گرا (1400) / سپانلو ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسپانلو ، مسعود، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A LA ‭/2 1400
عنوان :طراحی پردیس هنرهای نمایشی مشهد با رویکرد معماری تعامل‌گرا
تکرار نام مولف :نگارش :مسعود سپانلو
سال نشر :1400
صفحه شمار:114ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :14