دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
سنجش احساس امنیت گردشگران در سفر به ییالقات مشهد)مطالعه موردی شهر طرقبه( (1397) / مهدی پور ، امیر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمهدی پور ، امیر، نویسنده
عنوان :سنجش احساس امنیت گردشگران در سفر به ییالقات مشهد)مطالعه موردی شهر طرقبه(
تکرار نام مولف :نگارش:امیر مهدی پور
سال نشر :1397
صفحه شمار:77ص
رده‌بندی کنگره :TG ‭/154 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری شهر طرقبه (1397) / داوری ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهداوری ، مرتضی، نویسنده
عنوان :بررسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری شهر طرقبه
تکرار نام مولف :نگارش:مرتضی داوری
سال نشر :1397
صفحه شمار:175ص
رده‌بندی کنگره :UR ‭/99 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی پارک مسیل مشکین (1397) / حجازی پور ، سارا، استاد راهنما
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحجازی پور ، سارا، استاد راهنما
عنوان :طراحی پارک مسیل مشکین
تکرار نام مولف :نگارش:سارا حجازی پور
سال نشر :1397
صفحه شمار:199ص
رده‌بندی کنگره :LS ‭/176 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کشاورزی شهری (1397) / رستگار ، سینا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستگار ، سینا، نویسنده
عنوان :کشاورزی شهری
تکرار نام مولف :نگارش:سینا رستگار
سال نشر :1397
صفحه شمار:180ص
رده‌بندی کنگره :LS ‭/175 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی پارک موضوعی کودک (سرزمین قصه ها) (1397) / طاهری ، مهشید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطاهری ، مهشید، نویسنده
عنوان :طراحی پارک موضوعی کودک (سرزمین قصه ها)
تکرار نام مولف :نگارش:مهشید طاهری
سال نشر :1397
صفحه شمار:175ص
رده‌بندی کنگره :LS ‭/174 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی سالن آمفی تئاتر (1397) / اسلامی نیا ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسلامی نیا ، مهدی، نویسنده
عنوان :طراحی سالن آمفی تئاتر
تکرار نام مولف :نگارش:مهدی اسلامی نیا
سال نشر :1397
صفحه شمار:534ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/258 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کتابخانه عمومی (1397) / اسماعیلی ، فرزاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسماعیلی ، فرزاد، نویسنده
عنوان :کتابخانه عمومی
تکرار نام مولف :نگارش:فرزاد اسماعیلی
سال نشر :1397
صفحه شمار:330ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/257 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هنرستان معماری (1397) / مصری ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمصری ، محمد، نویسنده
عنوان :هنرستان معماری
تکرار نام مولف :نگارش:محمد مصری
سال نشر :1397
صفحه شمار:256ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/256 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی دانشکده با رویکرد استفاده از فناوری های نوین (1397) / باوی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهباوی ، محمد، نویسنده
عنوان :طراحی دانشکده با رویکرد استفاده از فناوری های نوین
تکرار نام مولف :نگارش:محمد باوی
سال نشر :1397
صفحه شمار:58ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/255 97

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

Oxford elementary learners dictionary (٬ 1392)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :Oxford elementary learners dictionary
ناشر:تهران : انتشارات راه
سال نشر :٬ 1392
صفحه شمار:528 ص
ابعاد :14×21 س م
شابک/شاپا978-6-00-272355-0
رده‌بندی کنگره :PE1628/5 .آ7 1392

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی