دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
آزمون‌های نظام مهندسی عمران (بخش محاسبات) پایه 1 و 2 و 3 (1389) / پرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرنا ، مهدی (1354 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :LB2353 ‭/پ475آ44 1389
عنوان :آزمون‌های نظام مهندسی عمران (بخش محاسبات) پایه 1 و 2 و 3
تکرار نام مولف :تهیه و تنظیم مهدی پرنا ، محمد پرنا
ناشر:تهران : آذر
سال نشر :1389
ناشر دیگر :سیمای دانش
صفحه شمار:[381] ص
ویژگی :مصور ، جدول ، نمودار
شابک/شاپا978-964-7901-48-2
قیمت :140000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیر فعال) (1392) / قیابکلو ، زهرا (1344 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقیابکلو ، زهرا (1344 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :TH7687 ‭/ق9م2 1392
عنوان :مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیر فعال)
تکرار نام مولف :تالیف زهرا قیابکلو
ناشر:تهران : جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر
سال نشر :1392
صفحه شمار:.ص304، V
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-210-143-6
قیمت :175000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آموزش اخلاق محیط زیستی (1396)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :GE42 ‭/آ8 1396
عنوان :آموزش اخلاق محیط زیستی
تکرار نام مولف :جمعی از نویسندگان ؛ ویراسته کلر پالمر مترجمان سیدمحمد شبیری، مهدیه رضایی ویراستار علی‌اصغر درلیک
ناشر:تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات
سال نشر :1396
صفحه شمار:272 ص
شابک/شاپا978-6-00-460045-3
قیمت :16500ت

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مبانی زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی کارست (1393) / محمدی ، داود (1355 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدی ، داود (1355 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GB600 ‭/م3م2 1394
عنوان :مبانی زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی کارست
تکرار نام مولف :مولفین سیدداود محمدی٬ محمد محمدیان
ناشر:همدان : دانش مانا
سال نشر :1393
صفحه شمار:[16]، 470ص
ویژگی :مصور،جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-909683--4
قیمت :220000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

روش‌شناسی انجام پژوهش در مطالعات محیط زیست شهری (روش‌ها و مدل‌ها) (1396) / اسماعیل‌زاده ، حسن (1358 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسماعیل‌زاده ، حسن (1358 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HT241 ‭/ر9 1396
عنوان :روش‌شناسی انجام پژوهش در مطالعات محیط زیست شهری (روش‌ها و مدل‌ها)
تکرار نام مولف :تألیف حسن اسماعیل‌زاده...... [و دیگران]
ناشر:تهران : مهکامه
سال نشر :1396
صفحه شمار:336 ص
ویژگی :مصور، جدول
شابک/شاپا978-6-00-873123-8
قیمت :225000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اقتصاد منابع طبیعی: تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار (1394) / کریمی تکانلو ، زهرا (1355 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریمی تکانلو ، زهرا (1355 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HC85 ‭/ک4‭‮الف‬7 1394
عنوان :اقتصاد منابع طبیعی: تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار
تکرار نام مولف :تالیف زهرا کریمی‌تکانلو، محمدعلی متفکر‌آزاد٬ رضا رنج‌پور ؛ ویراستار عادله مشایخی
عنوان موازی := Natural Resource Economics: Contrasting of Conventional Approach and Sustainable Development
ناشر:تبریز : دانشگاه تبریز٬ انتشارات
سال نشر :1394
فروست :انتشارات دانشگاه تبریز ؛ ۶۷۸
صفحه شمار:[12]٬ ج٬ [300] ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-720465-8
قیمت :140000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی فضای سبز (1396) / رابینسون ، نیک (1954 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرابینسون ، نیک (1954 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :SB472/45 ‭/ر16ط4 1394
عنوان :طراحی فضای سبز
تکرار نام مولف :نیک رابینسون ؛ ترجمه مهدی حیدری، صفورا عبدالله‌زاده، ساناز لیتکوهی
ناشر:تهران : مرز دانش
سال نشر :1396
صفحه شمار:428 ص
ویژگی :مصور،جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-604592-4
قیمت :300/000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

آیین‌نامه لید مرجعی برای امتیازدهی زیست‌محیطی ساختمان‌های سبز (1391)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :TH6021 ‭/آ9 1394
عنوان :آیین‌نامه لید مرجعی برای امتیازدهی زیست‌محیطی ساختمان‌های سبز
تکرار نام مولف :ترجمه مرتضی نیک‌روان، آرمینه عزیزی ؛ تحت نظر رضا مکنون
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مرکز نشر
سال نشر :1391
صفحه شمار:139 ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-964-463-458-1
قیمت :100000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شکل‌دهی درختان و بوته‌ها (1389) / هیکس ، ایوان (1940 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههیکس ، ایوان (1940 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :SB435 ‭/ھ9ش8 1389
عنوان :شکل‌دهی درختان و بوته‌ها
تکرار نام مولف :تالیف ایوان هیکس، ریچارد روزنفیلد ؛ ترجمه رضا خویلو عکاسی جو ویتورت
ناشر:تهران : علم کشاورزی ایران
سال نشر :1389
صفحه شمار:163 ص
ویژگی :مصور (رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-541049-5
قیمت :350/000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

انتخاب بهترین روش نگهداری و تعمیرات به روش AHP (1397) / چشمی ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهچشمی ، مسعود، نویسنده
رده‌بندی کنگره :IM ‭/77 97
عنوان :انتخاب بهترین روش نگهداری و تعمیرات به روش AHP
تکرار نام مولف :نگارش:مسعود چشمی-مجتبی سرچاهی
سال نشر :1397
صفحه شمار:42ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی