دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه

نمایش فهرست رکوردهای اخیر :
 
هتل 5ستاره (1395) / کلاه گر آذری ، شیما، نویسنده
هتل (1395) / رضایی یزدی نژاد ، مونا، نویسنده
طراحی مجتمع مسکونی150 واحدی (1395) / رضائیان ، فرخنده، نویسنده
مبحث شانزدهم-تاسیسات بهداشتی (1388.) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
مبحث سوم-حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1389)
مبحث دوم-نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت ماه 1384 (1389)
مبحث هجدهم-عایق‌بندی و تنظیم صدا (1387) / ایران . وزارت مسکن و شهرسازی
آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه (1386.) / موسویان ، محمد رضا (1327 -)، نویسنده
مهندسی متره 3 (متره گام به گام) (1390.) / میلانی‌زاده ، علی‌رضا (1336 -)، نویسنده
مبحث چهاردهم-تاسیسات گرمایی‌، تعویض هوا و تهویه مطبوع (1388)
صفحه بعدی
!!contents_band!!