دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
جواهرالاسرار (1386) / شاهد ، احمد (1310 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشاهد ، احمد (1310 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR5652 ‭/ش2ج80851386 1386
عنوان :جواهرالاسرار
تکرار نام مولف :احمد شاهد
ناشر:مشهد : سنبله
سال نشر :1386
صفحه شمار:ث، 274، [36]ص
شابک/شاپا978-964-392-491-1

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی (1396 -)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH3793 ‭/8 1396
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ همکاران لیلا لولاچی ، افشین عبداللهی ویراستار حسین رازانی
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1396 -
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:ج
شابک/شاپا978-6-00-480019-8
قیمت :1950000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی (1396 -)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH3793 ‭/8 1396
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ همکاران لیلا لولاچی ، افشین عبداللهی ویراستار حسین رازانی
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1396 -
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:ج
قیمت :1950000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی (1396 -)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH3793 ‭/8 1396
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ همکاران لیلا لولاچی ، افشین عبداللهی ویراستار حسین رازانی
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1396 -
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:ج
قیمت :1950000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی (1396 -)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH3793 ‭/8 1396
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ همکاران لیلا لولاچی ، افشین عبداللهی ویراستار حسین رازانی
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1396 -
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:ج
قیمت :1950000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی... (1397)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH493 ‭/8 1397
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی...
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ ویراستار حسین رازانی
ویرایش :[ویراست؟]
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:5 ج
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-6-00-480101-0

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی... (1397)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH493 ‭/8 1397
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی...
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ ویراستار حسین رازانی
ویرایش :[ویراست؟]
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:5 ج
ویژگی :جدول

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی... (1397)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH493 ‭/8 1397
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی...
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ ویراستار حسین رازانی
ویرایش :[ویراست؟]
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:5 ج
ویژگی :جدول

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی... (1397)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :KMH493 ‭/8 1397
عنوان :مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی: مشتمل بر قانون مدنی قانون مسوولیت مدنی...
تکرار نام مولف :گردآوری و تدوین مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ؛ ویراستار حسین رازانی
ویرایش :[ویراست؟]
ناشر:تهران : قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات
سال نشر :1397
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc
صفحه شمار:5 ج
ویژگی :جدول

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

برنامه ریزی منظر شهری (1395) / کلانتری خلیل آباد ، حسین (1347 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکلانتری خلیل آباد ، حسین (1347 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :NA9247 ‭/ک8ب4 1395
عنوان :برنامه ریزی منظر شهری
تکرار نام مولف :حسین کلانتری‌خلیل‌آباد، هانیه اخوت
ناشر:تهران : جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی
سال نشر :1395
صفحه شمار:391 ص
ویژگی :مصور(رنگی)،جدول(رنگی)،نمودار(بخشی رنگی)
شابک/شاپا978-964-479-069-0

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :12