دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
تاثیر استراتژی جسورانه مالیاتی بر ریسک غیرسیستماتیک با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی (1401) / سلطانی ، خدیجه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلطانی ، خدیجه، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/116 1401
عنوان :تاثیر استراتژی جسورانه مالیاتی بر ریسک غیرسیستماتیک با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی
تکرار نام مولف :نگارش: خدیجه سلطانی
سال نشر :1401
صفحه شمار:103ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر استراتژی جسورانه مالیاتی بر تصمیمات ساختار سرمایه با تاکید بر نقش اندازه شرکت و سودآوری (1401) / صفرپور ، طیبه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصفرپور ، طیبه، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/115 1401
عنوان :تاثیر استراتژی جسورانه مالیاتی بر تصمیمات ساختار سرمایه با تاکید بر نقش اندازه شرکت و سودآوری
تکرار نام مولف :نگارش: طیبه صفرپور
سال نشر :1401
صفحه شمار:110ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی میزان آسیب‌پذیری بافت شهر طرقبه با رویکرد مدیریت بحران (1401) / موسوی نژاد ، عاطفه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی نژاد ، عاطفه، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A URP ‭/82 1401
عنوان :بررسی میزان آسیب‌پذیری بافت شهر طرقبه با رویکرد مدیریت بحران
تکرار نام مولف :نگارش: عاطفه موسوی نژاد
سال نشر :1401
صفحه شمار:255ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عوامل موثر بر چالش های پیش روی مدیران در مدیریت استراتژیک هتل های مشهد (مورد مطالعه هتل های 4 و 5 ستاره) (1399) / تقی پور ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتقی پور ، علیرضا، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/71 99
عنوان :بررسی عوامل موثر بر چالش های پیش روی مدیران در مدیریت استراتژیک هتل های مشهد (مورد مطالعه هتل های 4 و 5 ستاره)
تکرار نام مولف :نگارش: علیرضا تقی پور
سال نشر :1399
صفحه شمار:114ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

واکاوی تاثیرات کاربری زمین و نحوه توزیع کاربری های خدماتی در دستیابی به حمل ونقل پایدار (نمونه موردی: منطقه 11شهر مشهد) (1401) / جلائیان محمدپور ، مجید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجلائیان محمدپور ، مجید، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A URP ‭/81 1401
عنوان :واکاوی تاثیرات کاربری زمین و نحوه توزیع کاربری های خدماتی در دستیابی به حمل ونقل پایدار (نمونه موردی: منطقه 11شهر مشهد)
تکرار نام مولف :نگارش: مجید جلائیان محمدپور
سال نشر :1401
صفحه شمار:270ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

درک تاثیر تجربه خرید مشتری آنلاین بر روی خرید فوری آنلاین (1401) / رمضانی ، عباس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرمضانی ، عباس، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A BM ‭/105 1401
عنوان :درک تاثیر تجربه خرید مشتری آنلاین بر روی خرید فوری آنلاین
تکرار نام مولف :نگارش: عباس رمضانی
سال نشر :1401
صفحه شمار:98ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی مقاومت فشاری بتن سبک پرلیت با استفاده از نمک دی اتیلن تری آمین پنتا (1401) / یوسفی ، امیرحسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیوسفی ، امیرحسین، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.S CM ‭/14 1401
عنوان :بررسی مقاومت فشاری بتن سبک پرلیت با استفاده از نمک دی اتیلن تری آمین پنتا
تکرار نام مولف :نگارش: امیرحسین یوسفی
سال نشر :1401
صفحه شمار:47ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدیریت جهادی پروژه مبتنی بر برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه با نرم‌افزار کاربردی (1401) / توحیدی مقدم ، وحید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتوحیدی مقدم ، وحید، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.S CM ‭/13 1401
عنوان :مدیریت جهادی پروژه مبتنی بر برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه با نرم‌افزار کاربردی
تکرار نام مولف :نگارش: وحید توحیدی مقدم
سال نشر :1401
صفحه شمار:181ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تأثیر مصرف مکمل کورکومین بر برخی از شاخص‌های عملکردی و خستگی در دختران والیبالیست (1401) / احتشام آزاد ، زکیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحتشام آزاد ، زکیه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/48 1401
عنوان :تأثیر مصرف مکمل کورکومین بر برخی از شاخص‌های عملکردی و خستگی در دختران والیبالیست
تکرار نام مولف :نگارش: زکیه احتشام آزاد
سال نشر :1401
صفحه شمار:81ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و با و بدون مصرف ارژنین برتوان هوازی و ترکیب بدنی زنان دونده استقامت (1401) / ظریف ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهظریف ، سمانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/47 1401
عنوان :تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و با و بدون مصرف ارژنین برتوان هوازی و ترکیب بدنی زنان دونده استقامت
تکرار نام مولف :نگارش: سمانه ظریف
سال نشر :1401
صفحه شمار:91ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :15