دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی رابطه میان عوامل جمعیت شناختی و انگیزش شغلی در میان کارکنان پذیرش هتل‌های چهار و پنج ستاره مشهد (1399) / منوری ، منور، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنوری ، منور، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/8 99
عنوان :بررسی رابطه میان عوامل جمعیت شناختی و انگیزش شغلی در میان کارکنان پذیرش هتل‌های چهار و پنج ستاره مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: منور منوری
سال نشر :1399
صفحه شمار:66ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر خدمات فرودگاهی در ایران (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد مشهد (1399) / طایف خراسانی ، احمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطایف خراسانی ، احمد، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/7 99
عنوان :بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر خدمات فرودگاهی در ایران (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: احمد طایف خراسانی
سال نشر :1399
صفحه شمار:124w
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر وفادارای مشتریان هتل‌های 5 ستاره شهر مشهد (1399) / غفاریان ، ندا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغفاریان ، ندا، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/6 99
عنوان :بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر وفادارای مشتریان هتل‌های 5 ستاره شهر مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: ندا غفاریان
سال نشر :1399
صفحه شمار:74ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی راهکارهای موثر بر توسعه صنعت گردشگری متناسب با ظرفیت های بومی (نمونه موردی: شهر طرقبه) (1399) / نورشهرکی ، سپیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنورشهرکی ، سپیده، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GE ‭/20 99
عنوان :بررسی راهکارهای موثر بر توسعه صنعت گردشگری متناسب با ظرفیت های بومی (نمونه موردی: شهر طرقبه)
تکرار نام مولف :نگارش: سپیده نورشهرکی
سال نشر :1399
صفحه شمار:112ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی اثر فعالیت‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر قصد و رضایتمندی مشتری با توجه به نقش میانجی هویت اجتماعی و ارزش درک‌شده (1399) / ملک آبادی ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهملک آبادی ، مهدی، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A BM ‭/38 99
عنوان :بررسی اثر فعالیت‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر قصد و رضایتمندی مشتری با توجه به نقش میانجی هویت اجتماعی و ارزش درک‌شده
تکرار نام مولف :نگارش: مهدی ملک آبادی
سال نشر :1399
صفحه شمار:113ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی میزان کارایی راهبردهای تحلیل تکنیکال بر افزایش سودآوری و بازدهی سهام (1396) / حداد ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحداد ، مهدی، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/63 96
عنوان :بررسی میزان کارایی راهبردهای تحلیل تکنیکال بر افزایش سودآوری و بازدهی سهام
تکرار نام مولف :نگارش:مهدی حداد
سال نشر :1396
صفحه شمار:76ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش میانجی مزیت رقابتی در جهت گیری بازار و عملکرد صادرات (1398) / سیدی ، عماد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسیدی ، عماد، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A IM ‭/37 98
عنوان :نقش میانجی مزیت رقابتی در جهت گیری بازار و عملکرد صادرات
تکرار نام مولف :نگارش: عماد سیدی
سال نشر :1398
صفحه شمار:148ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثر نوآوری برند در مراجعه مجدد مشتریان از طریق اعتماد سازی و ارزش مورد انتظار مشتری (1398) / فلاحت ، حمیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفلاحت ، حمیده، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A BM ‭/36 98
عنوان :اثر نوآوری برند در مراجعه مجدد مشتریان از طریق اعتماد سازی و ارزش مورد انتظار مشتری
تکرار نام مولف :نگارش: حمیده فلاحت
سال نشر :1398
صفحه شمار:112ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثر مدیریت برندسازی داخلی بر تعهد بر برند با میانجی¬گری قراردادهای روان¬شناختی و اعتماد سازی (1398) / وصالی پور ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهوصالی پور ، مریم، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A BM ‭/35 98
عنوان :اثر مدیریت برندسازی داخلی بر تعهد بر برند با میانجی¬گری قراردادهای روان¬شناختی و اعتماد سازی
تکرار نام مولف :نگارش:مریم وصالی پور
سال نشر :1398
صفحه شمار:136ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارایه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور انتخاب روش تعمیر تجهیزات احداث تونل با در نظر گرفتن پایداری (1398) / دلاوران حقیقی ، حامد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدلاوران حقیقی ، حامد، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A IM ‭/35 98
عنوان :ارایه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور انتخاب روش تعمیر تجهیزات احداث تونل با در نظر گرفتن پایداری
تکرار نام مولف :نگارش: حامد دلاوران حقیقی
سال نشر :1398
صفحه شمار:76ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شناسایی و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک توسط روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی و روش تجمیع کننده تابع مطلوبیت: مطالعه موردی بانک ملت (1398) / امینی ، محمدحسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامینی ، محمدحسین، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A IM ‭/34 98
عنوان :شناسایی و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک توسط روش تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی و روش تجمیع کننده تابع مطلوبیت: مطالعه موردی بانک ملت
تکرار نام مولف :نگارش: محمدحسین امینی
سال نشر :1398
صفحه شمار:172ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی نقش طبیعت گردی در بهزیستی روانی و کاهش استرس های زندگی شهری و حفظ محیط زیست (مطالعه موردی : کلان شهر مشهد مقدس) (1398) / دلارام ، آرش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدلارام ، آرش، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GE ‭/19 98
عنوان :بررسی نقش طبیعت گردی در بهزیستی روانی و کاهش استرس های زندگی شهری و حفظ محیط زیست (مطالعه موردی : کلان شهر مشهد مقدس)
تکرار نام مولف :نگارش
سال نشر :1398
صفحه شمار:105ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تأثیر استراتژی تجاری بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی (1398) / چوپانی ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهچوپانی ، رضا، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/62 98
عنوان :تأثیر استراتژی تجاری بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
تکرار نام مولف :نگارش: رضا چوپانی
سال نشر :1398
صفحه شمار:90ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک پذیری شرکت (1398) / یحیی پور ، یونس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیحیی پور ، یونس، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/61 98
عنوان :تاثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک پذیری شرکت
تکرار نام مولف :نگارش: یونس یحیی پور
سال نشر :1398
صفحه شمار:73ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی ارتباط بین اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه گذاری بیش از حد و مدیریت سود (1398) / برزوئی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرزوئی ، حسین، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/60 98
عنوان :بررسی ارتباط بین اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه گذاری بیش از حد و مدیریت سود
تکرار نام مولف :نگارش: حسین برزوئی
سال نشر :1398
صفحه شمار:117ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تأثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین کیفیت سود و اهرم مالی با توجه به چرخه عمر تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1398) / لطفی ، ابوالفضل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلطفی ، ابوالفضل، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/59 98
عنوان :تأثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین کیفیت سود و اهرم مالی با توجه به چرخه عمر تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :نگارش:ابوالفضل لطفی
سال نشر :1398
صفحه شمار:171ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری (1398) / حسینی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/58 98
عنوان :بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری
تکرار نام مولف :نگارش: فاطمه حسینی
سال نشر :1398
صفحه شمار:101ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر اندازه شرکت بر نرخ موثر مالیاتی با تاکید بر تئوری هزینه سیاسی و قدرت سیاسی (1398) / اسدی ، سعید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسدی ، سعید، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/57 98
عنوان :تاثیر اندازه شرکت بر نرخ موثر مالیاتی با تاکید بر تئوری هزینه سیاسی و قدرت سیاسی
تکرار نام مولف :نگارش: سعید اسدی
سال نشر :1398
صفحه شمار:78ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر نوآوری و استراتژی کسب و کار بر رشد شرکت در طی چرخه عمر (1398) / پورات ، فرهاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپورات ، فرهاد، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/56 98
عنوان :تاثیر نوآوری و استراتژی کسب و کار بر رشد شرکت در طی چرخه عمر
تکرار نام مولف :نگارش: فرهاد پورات
سال نشر :1398
صفحه شمار:130ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اجتناب مالیاتی, توانایی مدیریت , کارایی سرمایه گذاری / صحرابیگی ، خدیجه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصحرابیگی ، خدیجه، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/55 98
عنوان :اجتناب مالیاتی, توانایی مدیریت , کارایی سرمایه گذاری
تکرار نام مولف :نگارش: خدیجه صحرابیگی
صفحه شمار:94ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :31