دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف عصاره عناب بر عامل رشد آندوتلیال عروقی قلب موش های نر صحرایی دچار آنفارکتوس قلبی (1399) / جواهری تهرانی ، بهروز، نویسنده
اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی به همراه مصرف عصاره عناب بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بافت قلب موش های دچار آنفارکتوس قلبی (1399) / اسدی ، محمد، نویسنده
تاثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل سویا بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر (1399) / نورشاهی ، دنیا، نویسنده
تأثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل چیا بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر (1399) / برازنده ، یاسمن، نویسنده
تاثیر شش هفته تمرینات دایره ای با شدت های متفاوت و مصرف مکمل چای سبز بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و ترکیب بدن دانش آموزان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن (1399) / شکیبایی نژاد ، مهدی، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرین TRX و مصرف مکمل پروتئین وی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران تمرین کرده (1399) / رفیعی ، زهره، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس با و بدون مصرف سبوس برنج بر برخی شاخص های آنتی اکسیدانی و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو (1399) / خطیب زاده ، مرضیه، نویسنده
تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس همراه با مصرف سبوس برنج بر میزان آنزیم های ALT و AST و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو (1399) / قلی نژاد ، الهه، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرینات TRX به همراه مصرف زیره سیاه برترکیب بدنی ونیمرخ لیپیدی وشاخص های التهابی زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن (1398) / کاغذگر ، زهرا، نویسنده
تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی (1399) / کرمی مقدم ، حمید، نویسنده
شش هفته تمرین سی ایکس و مصرف چایی سبز بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان جوان (1399) / صفری ، مینا، نویسنده
مقایسه اثر شش هفته تمرینات فانکشنال و پلیومتریک و مصرف مکمل بتاآلانین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی، قدرت، و تعادل تکواندوکاران جوان (1399) / رمضانی ، وحید، نویسنده

کاربران آنلاین :11