دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضا قراری عارف

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی و مصرف عصاره عناب بر عامل رشد آندوتلیال عروقی قلب موش های نر صحرایی دچار آنفارکتوس قلبی (1399) / جواهری تهرانی ، بهروز، نویسنده
اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی به همراه مصرف عصاره عناب بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بافت قلب موش های دچار آنفارکتوس قلبی (1399) / اسدی ، محمد، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس با و بدون مصرف سبوس برنج بر برخی شاخص های آنتی اکسیدانی و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو (1399) / خطیب زاده ، مرضیه، نویسنده
تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس همراه با مصرف سبوس برنج بر میزان آنزیم های ALT و AST و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو (1399) / قلی نژاد ، الهه، نویسنده
تاثیر هشت هفته تمرینات TRX به همراه مصرف زیره سیاه برترکیب بدنی ونیمرخ لیپیدی وشاخص های التهابی زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن (1398) / کاغذگر ، زهرا، نویسنده
تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفا کتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی (1398) / کرمی مقدم ، حمید، نویسنده
تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی (1399) / کرمی مقدم ، حمید، نویسنده
شش هفته تمرین سی ایکس و مصرف چایی سبز بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان جوان (1399) / صفری ، مینا، نویسنده
مقایسه اثر شش هفته تمرینات فانکشنال و پلیومتریک و مصرف مکمل بتاآلانین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی، قدرت، و تعادل تکواندوکاران جوان (1399) / رمضانی ، وحید، نویسنده

کاربران آنلاین :10