دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

صفحه خانه

بخش نشریات

نشریات نیز شامل دو بخش نشریات چاپی و الکترونیکی می باشد.

نشریات چاپی در دوبخش 1-تخصصی(علمی-پژوهشی) 57عنوان و 2-عمومی 83 عنوان می باشد

 

  • نشریات الکترونیکی

     کتابخانه دیجیتال گیگالیب(بانک مقالات لاتین و فصول کتب الکترونیکی ناشران بین المللی)

معرفی پایگاه گیگالیب و راهنمای استفاده :

کتابخانه دیجیتال گیگا امکان دانلود آنلاین و روزآمد مقالات لاتین از بیش از 200 پایگاه  معتبر علمی جهان همچون نیچر،ساینس،ساینس دایرکت،اسپرینگر،آکسفورد،وایلی و ... را برای کاربران گرامی فراهم می کند.

استفاده و دسترسی به مقالات پایگاه گیگالیب ( در موسسه بینالود به این صورت است که کاربران گرامی اعم از دانشجویان و اساتید و... به کتابخانه موسسه مراجعه کرده کدکاربری و رمز عبور خود را از مسئول مربوطه دریافت نموده و ازامکانات پایگاهها استفاده نمایی.

 

نشریات علمی –پژوهشی که مقالات خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهند:

گروه حسابداری:

- فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان                uijs.ui.ac.ir

- دوفصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران              jfr.ut.ac.ir                   

گروه مدیریت صنعتی:

-دو فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران                          imj.ut.ac.ir                          

-دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان                        uijs.ui.ac.ir

 

کاربران گرامی می توانند به سایت نشریه موردنظر مراجعه کنند و مقالات خود را به صورت رایگان دانلود نمایند

 

!!contents_band!!