دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭M.A URM

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
ارتقا هویت شهری محله پاچنار شهر طرقبه با تاکید بر تقویت پیاده راه های موجود با رویکرد گردشگری (1400) / پور محمد ، حامد، نویسنده
ارزیابی الزامات تحقق شهر خلاق نمونه مورد(شهر گرگان) (1396) / شهری ، محمدحسین، نویسنده
ارزیابی تاثیر توسعه شهر الکترونیک در وضعیت مدیریت شهری (نمونه موردی:منطقه 1) (1397) / سلطانی روشناوند ، سلمان، نویسنده
ارزیابی تأثیر شاخص های شهر هوشمند در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :منطقه 21مشهد) (1397) / قاسم پور آبکوه ، رضا، نویسنده
ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار مبتنی بر برندینگ شهری در منطقه 9 مشهد (1399) / حسینی ، علیرضا، نویسنده
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد اتراتژی نوسازی(نمونه موردی: بافت فرسوده پنجتن کلانشهر مشهد) (1397) / مشهدی زاده ، ناصر، نویسنده
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در بافت های ناکارآمد نمونه مورد مطالعه: محله نه دره کلان¬شهر مشهد (1399) / معاون افشاری ، نیلوفر، نویسنده
ارزیابی میزان آسیب پذیری شهر درگز با رویکرد پدافندغیرعامل (1398) / حیدری ، اکرم، نویسنده
ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص های حکمروایی خوب شهری در گنبد کاووس (1396) / بهرامیان فرد ، حسین، نویسنده
ارزیابی نقش مدیریت شهری در ایجاد و توسعه فضاهای نمایشی در کلانشهر مشهد (1399) / جشنی ، کریم، نویسنده
امکان سنجی توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر نقش مدیریت شهری (نمونه موردی: ویلا شهر طرقبه) (1399) / فیروزمند ، سجاد، نویسنده
بررسی تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر میزان مشارکت¬پذیری شهروندان در بافتهای فرسوده (نمونه موردی شهر رشتخوار) (1398) / غلامی ، هادی، نویسنده
بررسی راهبردهای توسعه شهر گناباد (1396) / پورحسین شهری ، محمد، نویسنده
بررسی راهکارهای درآمد پایدار مدیریت شهری با تاکید بر نقش مالیات بر زمین (نمونه موردی شهر شاندیز) (1399) / شکفته ، حسین، نویسنده
بررسی روش های مناسب سازی محیط شهری ویژه سالمندان نمونه موردی شهر طرقبه (1398) / حسینی ، سید سعید، نویسنده

کاربران آنلاین :51