دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭M.A GE

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستاهای دهستان قوچان عتیق شهرستان قوچان (1398) / احسانی ، محدثه، نویسنده
ارزیابی اثرات توسعه اکوتوریسم بر محیط زیست شهرستان بینالود (1397)
ارزیابی اثرات مخاطرات طبیعی بر توسعه اکو توریسم؛ مطالعه موردی بخش طرقبه (1398) / حافظ ، میثم، نویسنده
ارزیابی نقش اکوتوریسم ییلاقات طرقبه بر رونق صنعت هتلداری در شهرستان بینالود (1398) / صالحی ، مرجان، نویسنده
ارزیابی نقش جاذبه های فرهنگی بر توانمند سازی گردشگری سبز (1398) / گاودار قانع ، راحله، نویسنده
امکان سنجی برقراری و توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده "کوه بزنگان" باتاکید بر اقتصاد محلی وحفظ محیط زیست (1397) / خداداد حسینی ، اعظم السادات، نویسنده
بررسی اثرات اقتصادی،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی،مطالعه موردی روستاهای کنگ و نغندر استان خراسان رضوی (1397) / رستمی ، المیرا، نویسنده
بررسی امکان سنجی ایجاد اقامتگاههی سبز(اکو کمپ)در راستای توسعه پایدار اکوتوریسم(در منطقه چهلمیر پارک تندوره درگز) (1397) / شعاری ، کیانوش، نویسنده
بررسی امکان سنجی ایجاد سایت پرنده نگری به عنوان جاذبه اکوتوریسمی مطالعه موردی: روستای شورک ملکی (1398) / کیانی ، مینا، نویسنده
بررسی امکانپذیری اکوتوریسم پایدار در منطقه شکار ممنوع کلیلاق با تاکید بر پتانسیل های آب گرم شاهان گرماب شهرستان خراسان رضوی (1397) / حاجی ولی زاده ، فاطمه، نویسنده
بررسی تاثیر اکوتوریسم بر توسعه اشتغال روستاهای هدف گردشگری. مطالعه موردی: شهرستان بینالود (1398) / رفیع زاده ، شهره، نویسنده
بررسی تأثیر کیفیت عملکرد خدمات و ساختار سازمانی بر رضایتمندی میهمانان هتلهای پنج ستاره شهر مشهد (1398) / هاشمی ، تکتم سادات، نویسنده
بررسی راهکارهای موثر بر توسعه صنعت گردشگری متناسب با ظرفیت های بومی (نمونه موردی: شهر طرقبه) (1399) / نورشهرکی ، سپیده، نویسنده
بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی برتوسعه گردشگری روستایی شهرستان طرقبه شاندیز نمونه موردی روستای نوچاه،ازغد و گلستان (1398) / هما ، طاهره، نویسنده
بررسی نقش طبیعت گردی در بهزیستی روانی و کاهش استرس های زندگی شهری و حفظ محیط زیست (مطالعه موردی : کلان شهر مشهد مقدس) (1398) / دلارام ، آرش، نویسنده

کاربران آنلاین :27