دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

رده‌بندی های مشابه :

M.A AC

رکوردهای موجود با شماره رده : M.A AC

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو   جستجو در منابع سایر کتابخانه ها
اثرات سرمایه فکری و سرمایه مالی بر ارزش و خلق ارزش با تعدیل چرخه تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396) / هادی زاده ، ایمان، نویسنده
اجتناب مالیاتی, توانایی مدیریت , کارایی سرمایه گذاری / صحرابیگی ، خدیجه، نویسنده
ارزیابی عملکرد براساس روش کارت ارزیابی متوازن (مطالعه موردی :موسسه آموزش عالی بینالود مشهد) (1395) / مریم محمدزاده، نویسنده
برخی عوامل موثر بر روبه های افشای داوطلبانه ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397) / حاتمی ، احمد، نویسنده
بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری (1398) / حسینی ، فاطمه، نویسنده
بررسی ارتباط بین اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه گذاری بیش از حد و مدیریت سود (1398) / برزوئی ، حسین، نویسنده
بررسی ارتباط بین ویژگی های صلاحیت حرفه ای و استقلال کمیته حسابرسی با محتوای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (1395) / رسولی فر ، پدرام، نویسنده
بررسی تاثیر اهرم مالی شرکت و نرخ بیکاری بر سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1395) / عزیزیان ، عصمت، نویسنده
بررسی تاثیر تخصص مالی مدیر عامل بر رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری (1397) / صالحی ، سعیده، نویسنده
بررسی تاثیر حسابرسی مبتنی بر ریسک بر حسابرسی عملیاتی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته(مورد مطالعه:واحدهای مالی دانشگاه علوم پزشکی) (1397) / کریمی ، حمید، نویسنده
بررسی تاثیر رفتارهای مدیران در خصوص مدیریت سود یر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت (1397) / مرتضویان ، فاطمه، نویسنده
بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی برتقسیم سود سهام با نقش میانجی ساختار مالکیت (1396) / جهانگیری ، عالمه، نویسنده
بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پإیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397) / صباغی ، فریبا، نویسنده
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397) / قادری ، مونا، نویسنده
بررسی رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با ریسک مالی ، عملیاتی و مرکب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1395) / وفاخواه ، لیلا، نویسنده

کاربران آنلاین :31